Category Archives: Thời Thế

Tôn Tử Khổng Minh Chu Du Bàng Thống Ông Hay Cười Trần Hưng Đạo Võ Tắc Thiên Hitler Mọi Người <3

1 Cuộc sống bình yên <3

– Triệu Vân Đó !

  • Quan Vũ

  • Trương Phi

Khổng Minh – Triệu Vân

– Trọng Đạt !

– Lữ Bố

– Trần Hưng Đạo ?

  • Võ Tắc Thiên
  • Hitler

= Mọi Người <3